Infiltratie

Regenwater afkomstig van volle regenwaterputten of rechtreeks van daken kan eenvoudig in de bodem infiltreren door middel van de infiltratieunits. Deze infiltratieunits zijn modules van polypropyleen die 95% hol zijn en optimaal waterdoorlatende wanden hebben. Inwendig zijn zij voorzien van kolommen die zorg dragen voor een hoge druksterkte : bij een dekking vanaf 60 cm is verkeersbelasting toelaatbaar.

regenwaterinfiltratie Devaplus

 

Prefab infiltratiebekkensDevaplus infiltratie 900

Met de azura-infiltratie-units worden prefab infiltratiebekkens gemaakt die kant en klaar worden geleverd inclusief infiltratieweefselomhulling en 2 PVC-aansluitmoffen met rubberdichting. In een goed doorlatende bodem is een prefab infiltratiebekken van 600 L (LxBxH:150x100x40) geschikt voor een dakoppervlakte van 60 m². Een prefab infiltratieunit van 600 L weegt 30 kg en kan dus gemakkelijk geplaatst worden. Voor grotere dakoppervlakten kunnen grotere infiltratiebekkens (tot 3000L) gemaakt worden of kunnen meerdere infiltratiebekkens aan elkaar gekoppeld worden. Het grondwater dient zich minstens 120 cm diep te bevinden.

Een infiltratiebekken altijd plaatsen in combinatie met een zandvangfilter; Zand, blaren, takken,... zijn op lange termijn nefast voor de werking van het infiltratiebekken

Waar kan je onze producten kopen?