De zuivere werking van de XL-filter PRO

technischeficheXLPRO1Het water afkomstig van daken (geen parkings, geen terrassen) komt, onderweg naar de regenwaterput, het filterhuis binnen langs de inlaat. Het dakwater loopt eerst over de platte en vervolgens over de schuine rooster. Het proper water valt door de mazen van de inox rooster in het onderste compartiment. Daar kan het fijne zand nog bezinken alvorens het naar de regenput wordt geleid. Eens de regenwaterput vol is kan het overtollige dakwater dan langs de overloop links of rechts van de inlaat naar de straatriolering afgevoerd worden. De zeldzame keren dat het volume dakwater zo danig groot is, kan dit via deze overloop ook afgeleid worden.

Plaatsingsvoorschriften

Het filterhuis is gemaakt uit beton en dient waterpas geplaatst te worden in de stabilisé. Deze dient per 25 cm aangedamd te worden. Het mangat in beton dient tot aan het maaiveld gebracht te worden. Deksels die boven de filter geplaatst worden mogen nooit de belasting rechtstreeks op het filterhuis overbrengen. Steeds dient er gewerkt te worden met een betonrand of iets dergelijk die de belastingskrachten naar de stabilisé rond het filterhuis overbrengt. De buizen, moffen en/of bochten dienen met voldoende glijmiddel aangesloten te worden op het filterhuis.
De sproeiers (in optie) dienen aangesloten te worden met een toevoerslang van minimaal 1” om aan het gevraagde waterdebiet te kunnen voldoen.

Onderhoud

De sproeiers (in optie) dienen regelmatig nagekeken te worden om de goede werking te blijven verzekeren. Roosters in inox dienen regelmatig uit het filterhuis gehaald te worden en met (warm) water afgespoten om de ideale werking van de filter te vrijwaren. Vooral in periode van bloesem, herfst, lange droogte dient er extra aandacht te gaan naar onderhoud. Vooral het eerste onderhoud, wegens mogelijk achtergebleven vetresidu’s bij plaatsing riolering, is belangrijk om de optimale werking te kunnen verzekeren. Hier is warm water en ontvetter zeker noodzakelijk.

Afmetingen

Devaplus technischetekeningxxlpro3

 

Inlaat dia 315
Overloop dia 315
Afvoer naar regenput dia 315
Verschil tussen inlaat en overloop 2 cm
Verschil inlaat en afvoer regenput  12 cm
Materiaal filter inox
Inox filter Br x L (mm) (535 x 500) + (535 x 500)
Maasopening filter 1400 µ standaard (andere op aanvraag verkrijgbaar)
Max dakoppervlak 3000 m²
Type sproeier (in optie) breedtesproeiers 30°
Debiet sproeiers 10 L/min
Aanvoer sproeiers ¾” binnendraad
Min toevoerdebiet sproeiers 30L/min

Grotere filters voor grotere dakoppervlakken zijn verkrijgbaar op aanvraag.

 

Technische informatie

Door zijn grote filteroppervlakte (2 roosters van 535 x 500 mm) kan deze filter gebruikt worden voor zeer grote dakoppervlakken (3000 m2) van appartementen, scholen, rusthuizen,
industriegebouwen,....
De diameter van de in en overloop kan op aanvraag varieren van dia 200 tot dia 315.
Standaard maaswijdte van de inox rooster bedraagt 1400μ maar kan op aanvraag wijzigen.

Waar kan je onze producten kopen?