De zuivere werking van de DEVACONTROL

devacontrolnieuw

 

Devacontrol is onmisbaar bij elke regenwaterriolering. Op elk
dak valt veel stof en fijn zand. Deze zijn de voornaamste oorzaak
van toeslippen van regenwaterfilters en infiltratiebekkens. In de controleput is bezinkruimte ingewerkt. Veel van dat stof en zand zal hier in achterblijven. De bladvanger in de Devacontrol zorgt ervoor dat de rest van de leidingen, regenput, infiltratie e.d. gevrijwaard
blijft van bladeren en takken. Takken, bladeren, stukjes dakpan e.d. kunnen immers voor verstoppingen zorgen. De Devacontrol doet tevens dienst als controleput. Van hieruit zijn alle leidingen onder het, al dan niet verharde, oppervlak rondom de woning bereikbaar.

Onderhoud

  • regelmatig onderhoud = hoger rendement
  • Het fifilterelement uit PP dient regelmatig nagekeken te worden.
  • Bij vervuiling dient deze gereinigd te worden met warm water en een borstel.
  • Elk jaar zijn er periodes (bloesem, herfst,......) dat de Devacontrol een frequenter nazicht nodig heeft.
  • Dakgoten regelmatig onderhouden doet het rendement van de Devacontrol flink stijgen.

Montage

De Devacontrol in PP wordt volledig waterpas op een 100% stabiele ondergrond geplaatst. De buizen van
en naar de Devacontrol dienen onder de juiste helling gekoppeld te worden. De Devacontrol kan verhoogd worden door middel van een buis met diameter 315. De Devacontrol en de ophoogbuis moeten trapsgewijs
aangevuld en verdicht worden. Het aanvullen en verdichten dient te gebeuren met zuiver aanvulzand. Het deksel dient te steunen op de ondergrond rond de Devacontrol en zeker nooit op de ophoogbuis. Ideaal is om het deksel op een betonrand te plaatsen zodat verkeersbelasting niet op de Devacontrol komt.

Download hier de folder.

Waar kan je onze producten kopen?