De zuivere werking van de DEVACONTROL

devacontrolnieuw

 

Devacontrol is onmisbaar bij elke regenwaterriolering. Op elk
dak valt veel stof en fijn zand. Deze zijn de voornaamste oorzaak
van toeslippen van regenwaterfilters en infiltratiebekkens. In de controleput is bezinkruimte ingewerkt. Veel van dat stof en zand zal hier in achterblijven. De bladvanger in de Devacontrol zorgt ervoor dat de rest van de leidingen, regenput, infiltratie e.d. gevrijwaard
blijft van bladeren en takken. Takken, bladeren, stukjes dakpan e.d. kunnen immers voor verstoppingen zorgen. De Devacontrol doet tevens dienst als controleput. Van hieruit zijn alle leidingen onder het, al dan niet verharde, oppervlak rondom de woning bereikbaar.

Waar kan je onze producten kopen?