De voordelen van de DEVABOX

 • DevaBox 2Gering verval van 6,5 cm
 • Makkelijk bereik- en manipuleerbaar
 • Lichte uitvoering
 • Groot filteroppervlak
 • Eenvoudig en veilig onderhoud
 • Geschikt voor elk hellend dakoppervlak (pannen of leien) en meeste platte daken. (Opm: Sommige dakbedekkingen van platte daken geven een geelbruine kleur aan het regenwater.)

De zuivere werking van de DEVABOX

devaboxnieuw

 

De Devabox wordt op een stabiele ondergrond waterpas gemonteerd voor de regenwaterput. Regenwater komt langs de inloop binnen en valt door de mazen in de zandfilter. Vandaar loopt het zuiver water naar de regenwaterput. Het vuil dat in de filter achterblijft spoelt weg bij een hevige regenbui of als het filterelement verwijderd en gereinigd wordt.

Montage

De Devabox in PP wordt volledig waterpas op een 100% stabiele ondergrond geplaatst. De buizen van en naar de regenwaterfilter dienen onder de juiste helling gekoppeld te worden. De filter kan verhoogd worden door middel van een buis met diameter 400. Het filterhuis en de ophoogbuis dienen trapsgewijs te worden aangevuld en verdicht. Het aanvullen
en verdichten dient te gebeuren enkel met zuiver aanvulzand. Het deksel op de buis van 400 dient een
vrije doorgang te hebben van dia 310. Het deksel dient te steunen op de ondergrond rond de filter en zeker nooit op het filterhuis. Ideaal is het deksel op een betonrand plaatsen zodat (verkeers)belasting niet op het filterhuis komt.
Opgelet: uitgang naar regenput kan 180° gekeerd worden door ook het filternet 180° te keren.

Onderhoud

 • regelmatig onderhoud = hoog rendement.
 • Het filterelement uit PP of inox dient regelmatig nagekeken te worden.

devaboxfilterppdevaboxfilterinox

 • Bij vervuiling dient deze gereinigd te worden met warm water en een borstel.
 • Elk jaar zijn er periodes (bloesem, herfst,...) dat de filter een frequenter nazicht nodig heeft. Bij deze perioden
  steeds grondig reinigen en desnoods eens ontvetten.
 • Ook van toepassing na een eerste ingebruikname, al het overtollige vet bij de montage van de buizen komt bij
  de eerste regenbuien immers in de filter terecht.
 • Dakgoten regelmatig onderhouden doet het rendement van de filter flink stijgen.
 • Onderaan het filterhuis bevindt zich een zandvanger; deze dient ook regelmatig gereinigd te worden.

Download hier de folder.

Waar kan je onze producten kopen?