Montage

De Devabox in PP wordt volledig waterpas op een 100% stabiele ondergrond geplaatst. De buizen van en naar de regenwaterfilter dienen onder de juiste helling gekoppeld te worden. De filter kan verhoogd worden door middel van een buis met diameter 400. Het filterhuis en de ophoogbuis dienen trapsgewijs te worden aangevuld en verdicht. Het aanvullen
en verdichten dient te gebeuren enkel met zuiver aanvulzand. Het deksel op de buis van 400 dient een
vrije doorgang te hebben van dia 310. Het deksel dient te steunen op de ondergrond rond de filter en zeker nooit op het filterhuis. Ideaal is het deksel op een betonrand plaatsen zodat (verkeers)belasting niet op het filterhuis komt.
Opgelet: uitgang naar regenput kan 180° gekeerd worden door ook het filternet 180° te keren.

Waar kan je onze producten kopen?