Plaatsingsvoorschriften

Het filterhuis is gemaakt uit beton en dient waterpas geplaatst te worden in de stabilisé. Deze dient per 25 cm aangedamd te worden. Het mangat in beton dient tot aan het maaiveld gebracht te worden. Deksels die boven de filter geplaatst worden mogen nooit de belasting rechtstreeks op het filterhuis overbrengen. Steeds dient er gewerkt te worden met een betonrand of iets dergelijk die de belastingskrachten naar de stabilisé rond het filterhuis overbrengt. De buizen, moffen en/of bochten dienen met voldoende glijmiddel aangesloten te worden op het filterhuis.
De sproeiers (in optie) dienen aangesloten te worden met een toevoerslang van minimaal 1” om aan het gevraagde waterdebiet te kunnen voldoen.

Waar kan je onze producten kopen?